Bé gái tắc ruột vì nghiện ăn tóc

2 khối bã thức ăn gồm tóc, bông gòn, kim tuyến sau khi được lấy bỏ. Ảnh do BV cung cấp.
2 khối bã thức ăn gồm tóc, bông gòn, kim tuyến sau khi được lấy bỏ. Ảnh do BV cung cấp.
2 khối bã thức ăn gồm tóc, bông gòn, kim tuyến sau khi được lấy bỏ. Ảnh do BV cung cấp.
Lên top