Bé gái bị tiêm nhầm thuốc khó qua khỏi

Bệnh nhi Tr khi đang điều trị tại BV Xanh pôn
Bệnh nhi Tr khi đang điều trị tại BV Xanh pôn