Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc trong hoàn cảnh quá xúc động

Giây phút anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng mắt trực tiếp lấy giác mạc của bé gái 7 tuổi tại nhà riêng của cháu.
Giây phút anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng mắt trực tiếp lấy giác mạc của bé gái 7 tuổi tại nhà riêng của cháu.
Giây phút anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng mắt trực tiếp lấy giác mạc của bé gái 7 tuổi tại nhà riêng của cháu.
Lên top