Bé gái 3 tuổi bị máy dập cốc cán gần đứt lìa bàn tay

Bàn tay của bệnh nhi đã ấm hồng, cử động được.
Bàn tay của bệnh nhi đã ấm hồng, cử động được.
Bàn tay của bệnh nhi đã ấm hồng, cử động được.
Lên top