Bé 2 tuổi thủng ruột do nuốt phải bi nam châm đồ chơi

Hình ảnh dị vật qua chụp X-quang. Ảnh: BVCC
Hình ảnh dị vật qua chụp X-quang. Ảnh: BVCC
Hình ảnh dị vật qua chụp X-quang. Ảnh: BVCC
Lên top