Bé 2 tuổi nuốt trọn móc chìa khoá

Dị vật được các bác sĩ lấy ra.
Dị vật được các bác sĩ lấy ra.
Dị vật được các bác sĩ lấy ra.