Bé 10 tháng tuổi “đeo” khối u khổng lồ

Bệnh nhi B. được phẫu thuật tại Bệnh viện NHi Trung ương
Bệnh nhi B. được phẫu thuật tại Bệnh viện NHi Trung ương