Bé 10 tháng tuổi “đeo” khối u khổng lồ

Bệnh nhi B. được phẫu thuật tại Bệnh viện NHi Trung ương
Bệnh nhi B. được phẫu thuật tại Bệnh viện NHi Trung ương
Bệnh nhi B. được phẫu thuật tại Bệnh viện NHi Trung ương