Bất chấp lệnh cấm, quần áo vẫn phơi tràn lan Bệnh viện Bạch Mai

Tình trạng phơi quần áo trong Bệnh viện Bạch Mai vẫn diễn ra thường xuyên.
Tình trạng phơi quần áo trong Bệnh viện Bạch Mai vẫn diễn ra thường xuyên.
Tình trạng phơi quần áo trong Bệnh viện Bạch Mai vẫn diễn ra thường xuyên.