Bất cẩn khi làm việc, người phụ nữ bị cuốn tay vào máy xay thịt

Máy xay thịt cuốn vào tay phải của bệnh nhân. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Máy xay thịt cuốn vào tay phải của bệnh nhân. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Máy xay thịt cuốn vào tay phải của bệnh nhân. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top