Bảo vệ đánh người nhà bệnh nhân: Bệnh viện K nói gì?

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều- nơi xảy ra sự việc bảo vệ bệnh viện đánh người nhà bệnh nhân.
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều- nơi xảy ra sự việc bảo vệ bệnh viện đánh người nhà bệnh nhân.
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều- nơi xảy ra sự việc bảo vệ bệnh viện đánh người nhà bệnh nhân.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM