Bảo quản thực phẩm trong mùa dịch COVID-19 để không rước bệnh vào người

Việc dự trữ quá nhiều thực phẩm có thể đem tới không ít nguy cơ về an toàn khi sử dụng. Ảnh: Healthline
Việc dự trữ quá nhiều thực phẩm có thể đem tới không ít nguy cơ về an toàn khi sử dụng. Ảnh: Healthline
Việc dự trữ quá nhiều thực phẩm có thể đem tới không ít nguy cơ về an toàn khi sử dụng. Ảnh: Healthline
Lên top