Báo động về lây lan sốt rét đa kháng thuốc ở Đông Nam Á

Bà con đem màn đi tẩm để hạn chế sốt rét.
Bà con đem màn đi tẩm để hạn chế sốt rét.
Bà con đem màn đi tẩm để hạn chế sốt rét.
Lên top