Báo động: Mỹ phẩm được cấp phép chứa thủy ngân

Một trong những sản phẩm mỹ phẩm vượt ngưỡng thủy ngân bị đình chỉ  lưu hành
Một trong những sản phẩm mỹ phẩm vượt ngưỡng thủy ngân bị đình chỉ lưu hành
Một trong những sản phẩm mỹ phẩm vượt ngưỡng thủy ngân bị đình chỉ lưu hành

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top