Bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa bão, lũ năm 2020

Lời khuyên an toàn thực phẩm trong lũ lụt. Nguồn: Bộ Y tế.
Lời khuyên an toàn thực phẩm trong lũ lụt. Nguồn: Bộ Y tế.
Lời khuyên an toàn thực phẩm trong lũ lụt. Nguồn: Bộ Y tế.
Lên top