Bán thuốc vi phạm chất lượng, 50 doanh nghiệp nước ngoài lọt "danh sách đen"

Danh sách 50 doanh nghiệp bị Cục Dược tuýt còi.
Danh sách 50 doanh nghiệp bị Cục Dược tuýt còi.
Danh sách 50 doanh nghiệp bị Cục Dược tuýt còi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top