Bán thuốc tránh thai “nhái”, hàng loạt cửa hàng bị phạt

Sản phẩm nhái Welchoice bị thu giữ tại chợ thuốc Hapulico
Sản phẩm nhái Welchoice bị thu giữ tại chợ thuốc Hapulico
Sản phẩm nhái Welchoice bị thu giữ tại chợ thuốc Hapulico
Lên top