"Bạn ơi, khoẻ không?" - một lời hỏi thăm chân tình trong mùa dịch

Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Lên top