Bài thuốc quý hỗ trợ điều trị ung thư từ cây xạ đen

Lương y Đinh Thị Phiển (phải) tận tâm với từng thang thuốc.
Lương y Đinh Thị Phiển (phải) tận tâm với từng thang thuốc.
Lương y Đinh Thị Phiển (phải) tận tâm với từng thang thuốc.
Lên top