Bài thuốc quý chữa phong tê thấp và mỏi liệt gân cơ của người Tày

Ông Hoàng Văn Tài bên vườn thuốc nam tự trồng.
Ông Hoàng Văn Tài bên vườn thuốc nam tự trồng.
Ông Hoàng Văn Tài bên vườn thuốc nam tự trồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top