Quá trình Trung Quốc tìm ra vaccine chống virus Corona như thế nào?

Bài 2: Nền tảng mRNA của tính đảo ngược từ vaccine chống virus Corona

Lợi ích từ sự phát triển của công nghệ mới ,thì chu kỳ nghiên cứu phát triển vắc-xin cũng đã được rút ngắn từ vài năm qua xuống còn vài tháng. Ảnh: China Internet
Lợi ích từ sự phát triển của công nghệ mới ,thì chu kỳ nghiên cứu phát triển vắc-xin cũng đã được rút ngắn từ vài năm qua xuống còn vài tháng. Ảnh: China Internet
Lợi ích từ sự phát triển của công nghệ mới ,thì chu kỳ nghiên cứu phát triển vắc-xin cũng đã được rút ngắn từ vài năm qua xuống còn vài tháng. Ảnh: China Internet
Lên top