"Bác sỹ nghìn like" Quốc Khánh mách nước cách tránh xa COVID-19

Chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những biện pháp phòng ngừa COVID-19 quan trọng nhất. Ảnh: Nhật Huy.
Chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những biện pháp phòng ngừa COVID-19 quan trọng nhất. Ảnh: Nhật Huy.
Chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những biện pháp phòng ngừa COVID-19 quan trọng nhất. Ảnh: Nhật Huy.
Lên top