Bác sỹ mách cách tránh rủi ro do ăn quả vải

Bác sỹ Nguyễn Quỳnh Mai (Ảnh: NVCC)
Bác sỹ Nguyễn Quỳnh Mai (Ảnh: NVCC)