Bác sĩ Việt Nam tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc

Các bác sĩ quân y tham gia khóa huấn luyện (ảnh H.N)
Các bác sĩ quân y tham gia khóa huấn luyện (ảnh H.N)