Bác sĩ Việt Nam cải tiến kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến nhất thế giới

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật. Ảnh: BSCC
Hình ảnh trước và sau phẫu thuật. Ảnh: BSCC
Hình ảnh trước và sau phẫu thuật. Ảnh: BSCC
Lên top