Bác sĩ Việt cứu sống bệnh nhân Nhật còn vài phần trăm sống

Ông O.O (67 tuổi, người Nhật) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Ông O.O (67 tuổi, người Nhật) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Ông O.O (67 tuổi, người Nhật) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Lên top