Bác sĩ "vạch mặt" thông tin ung thư 'hút' vàng, 'sợ' tỏi