Bác sĩ trực giãi bày lý do không cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông

Bác sĩ trực giãi bày thời điểm xảy ra tai nạn không biết vì đang chữa trị cho một ca bệnh nặng khác. Ảnh: Đình Trọng
Bác sĩ trực giãi bày thời điểm xảy ra tai nạn không biết vì đang chữa trị cho một ca bệnh nặng khác. Ảnh: Đình Trọng
Bác sĩ trực giãi bày thời điểm xảy ra tai nạn không biết vì đang chữa trị cho một ca bệnh nặng khác. Ảnh: Đình Trọng
Lên top