Bác sĩ trẻ tình nguyện về huyện nghèo sẽ được đào tạo như bác sĩ nội trú

Đông đảo các bạn sinh viên, bác sĩ trẻ đến tham dự buổi hội thảo. Ảnh: Đắc Thành
Đông đảo các bạn sinh viên, bác sĩ trẻ đến tham dự buổi hội thảo. Ảnh: Đắc Thành
Đông đảo các bạn sinh viên, bác sĩ trẻ đến tham dự buổi hội thảo. Ảnh: Đắc Thành