Bác sĩ trẻ đưa kỹ thuật cao đến chữa bệnh cho bà con vùng khó

Bộ trưởng Bộ Y tế trao chứng chỉ hành nghề cho các BS trẻ và tặng hoa những người thầy cầm tay chỉ việc cho các BS trẻ (Ảnh: Thùy Linh)
Bộ trưởng Bộ Y tế trao chứng chỉ hành nghề cho các BS trẻ và tặng hoa những người thầy cầm tay chỉ việc cho các BS trẻ (Ảnh: Thùy Linh)
Bộ trưởng Bộ Y tế trao chứng chỉ hành nghề cho các BS trẻ và tặng hoa những người thầy cầm tay chỉ việc cho các BS trẻ (Ảnh: Thùy Linh)