Bác sĩ chỉ ra bệnh nhân ung thư có thể tiêm vaccine COVID-19

Một trong 30 người đầu tiên tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam, giai đoạn 2. Ảnh: Hải Nguyễn
Một trong 30 người đầu tiên tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam, giai đoạn 2. Ảnh: Hải Nguyễn
Một trong 30 người đầu tiên tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam, giai đoạn 2. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top