Bác sĩ cảnh báo về một số 'bí kíp' uống rượu bia không say trong ngày tết

Uống dầu ăn, uống aspirin hoặc paracetamol…trước khi uống rượu bia để không say là sai lầm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe- ảnh minh họa
Uống dầu ăn, uống aspirin hoặc paracetamol…trước khi uống rượu bia để không say là sai lầm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe- ảnh minh họa
Uống dầu ăn, uống aspirin hoặc paracetamol…trước khi uống rượu bia để không say là sai lầm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe- ảnh minh họa