Bác sĩ bức xúc bị giả mạo hình ảnh quảng cáo tràn lan

Hình ảnh TS.BS Phạm Thị Việt Dung được sử dụng để quảng cáo làm đẹp.
Hình ảnh TS.BS Phạm Thị Việt Dung được sử dụng để quảng cáo làm đẹp.
Hình ảnh TS.BS Phạm Thị Việt Dung được sử dụng để quảng cáo làm đẹp.
Lên top