Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch COVID-19

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Đà Nẵng, Quảng Nam chống dịch COVID-19, Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Đà Nẵng, Quảng Nam chống dịch COVID-19, Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Đà Nẵng, Quảng Nam chống dịch COVID-19, Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top