Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai truyền cảm hứng: Khoẻ để chống dịch COVID-19

Khu vực bệnh viện dã chiến được lắp đặt ngay trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai.
Khu vực bệnh viện dã chiến được lắp đặt ngay trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai.
Khu vực bệnh viện dã chiến được lắp đặt ngay trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai.
Lên top