Bác sĩ Anh đến Việt Nam chữa dị tật sọ mặt cho trẻ em nghèo

Em Trần Đức Bảo được thăm khám dị tật sọ mặt tại chương trình (Ảnh: PV)
Em Trần Đức Bảo được thăm khám dị tật sọ mặt tại chương trình (Ảnh: PV)
Em Trần Đức Bảo được thăm khám dị tật sọ mặt tại chương trình (Ảnh: PV)
Lên top