Bắc Ninh: Bác sỹ không tiên lượng tốt, trẻ sơ sinh tử vong