Bạc Liêu: Nuốt xương cá đến thủng ruột thừa mới biết

Khúc xương cá dài đến 2 cm nằm trong ruột thừa của cháu Nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Khúc xương cá dài đến 2 cm nằm trong ruột thừa của cháu Nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Khúc xương cá dài đến 2 cm nằm trong ruột thừa của cháu Nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Lên top