Bạc Liêu: Đơn vị tim mạch can thiệp chính thức đi vào hoạt động

Một ca can thiệp tim mạch thành công tại Bệnh viên Thanh Vũ (ảnh Nhật Hồ)
Một ca can thiệp tim mạch thành công tại Bệnh viên Thanh Vũ (ảnh Nhật Hồ)
Một ca can thiệp tim mạch thành công tại Bệnh viên Thanh Vũ (ảnh Nhật Hồ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top