Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bạc Liêu: Đơn vị tim mạch can thiệp chính thức đi vào hoạt động

Một ca can thiệp tim mạch thành công tại Bệnh viên Thanh Vũ (ảnh Nhật Hồ)
Một ca can thiệp tim mạch thành công tại Bệnh viên Thanh Vũ (ảnh Nhật Hồ)
Một ca can thiệp tim mạch thành công tại Bệnh viên Thanh Vũ (ảnh Nhật Hồ)
Lên top