Bà cụ ở Cao Bằng và “quả bóng thịt” lù lù treo trước cổ!