Australia phát triển công cụ chẩn đoán COVID-19

Giáo sư Stuart Grieve với hình ảnh phổi dựa vào công cụ chẩn đoán COVID-19. Ảnh: Jacky Ghossein
Giáo sư Stuart Grieve với hình ảnh phổi dựa vào công cụ chẩn đoán COVID-19. Ảnh: Jacky Ghossein
Giáo sư Stuart Grieve với hình ảnh phổi dựa vào công cụ chẩn đoán COVID-19. Ảnh: Jacky Ghossein
Lên top