Aspirin có thể làm tăng cơ hội chống chọi với bệnh ung thư

Aspririn có thể làm tăng cơ hội chống chọi ung thư. Ảnh: Flickr
Aspririn có thể làm tăng cơ hội chống chọi ung thư. Ảnh: Flickr
Aspririn có thể làm tăng cơ hội chống chọi ung thư. Ảnh: Flickr
Lên top