Anh: Bệnh nhân ung thư 14 tuổi ướp đông thi thể với hy vọng hồi sinh

​Cơ sở lưu trữ tại Viện chất làm lạnh Michigan, nơi cơ thể nữ sinh người Anh đang được lưu trữ.
​Cơ sở lưu trữ tại Viện chất làm lạnh Michigan, nơi cơ thể nữ sinh người Anh đang được lưu trữ.