Ăn tết trên giường bệnh

Lãnh đạo  Sở Y tế TP.HCM trao quà cho các bệnh nhi
Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM trao quà cho các bệnh nhi
Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM trao quà cho các bệnh nhi