Ăn nấm hái từ rừng về, 6 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu

6 người trong một gia đình nhập viện vì ăn nấm độc (ảnh minh họa)
6 người trong một gia đình nhập viện vì ăn nấm độc (ảnh minh họa)
6 người trong một gia đình nhập viện vì ăn nấm độc (ảnh minh họa)