Ăn lòng heo, 8 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện sau khi ăn lòng heo.
Các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện sau khi ăn lòng heo.
Các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện sau khi ăn lòng heo.