Ăn chay hoặc dị ứng, 5 loại thực phẩm này thay thế hoàn hảo cho trứng

Dị ứng hoặc ăn chay là những lý do phổ biến khiến nhiều người phải thay thế trứng bằng những nguyên liệu khác. Ảnh: Healthline.
Dị ứng hoặc ăn chay là những lý do phổ biến khiến nhiều người phải thay thế trứng bằng những nguyên liệu khác. Ảnh: Healthline.
Dị ứng hoặc ăn chay là những lý do phổ biến khiến nhiều người phải thay thế trứng bằng những nguyên liệu khác. Ảnh: Healthline.
Lên top