Amway Việt Nam là nhà tài trợ chính cho giải “Lực sĩ đẹp Việt Nam” 2016