AIC Group tài trợ 1 triệu viên thuốc Avigan của Nhật Bản hỗ trợ điều trị COVID-19 miễn phí cho người Việt

Thuốc Avigan của Nhật Bản có thể hỗ trợ điều trị COVID-19 hiệu quả.
Thuốc Avigan của Nhật Bản có thể hỗ trợ điều trị COVID-19 hiệu quả.
Thuốc Avigan của Nhật Bản có thể hỗ trợ điều trị COVID-19 hiệu quả.
Lên top