100 CÂU HỎI ĐÁP HỮU ÍCH VỀ DỊCH BỆNH COVID-19 (PHẦN 6):

"Ai phải cách ly, cách ly thế nào trong dịch COVID-19?"

Các cán bộ y tế chuẩn bị dụng cụ thực hiện test nhanh COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Các cán bộ y tế chuẩn bị dụng cụ thực hiện test nhanh COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Các cán bộ y tế chuẩn bị dụng cụ thực hiện test nhanh COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Lên top