9 điểm quan trọng, mới nhất được khuyến cáo chống lây nhiễm nCoV

Trung Quốc đang thường xuyên cập nhật các khuyến cáo người dân biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh. Trong đó có sử dụng máy bay không người lái nhắc người dân đeo khẩu trang. Ảnh: Shanghaiist
Trung Quốc đang thường xuyên cập nhật các khuyến cáo người dân biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh. Trong đó có sử dụng máy bay không người lái nhắc người dân đeo khẩu trang. Ảnh: Shanghaiist
Trung Quốc đang thường xuyên cập nhật các khuyến cáo người dân biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh. Trong đó có sử dụng máy bay không người lái nhắc người dân đeo khẩu trang. Ảnh: Shanghaiist
Lên top